Kayttöehdot

palvelusopimus

1. Johdanto

1.1 Nämä ehdot osa sopimusta, joka on tehty Asiakkaan ve Palveluntarjoajan välillä, ve ne määrittelevät sitovat säännöt ve ehdot Palveluiden ve Tuotteiden tarjoamisesta ve käytöstä. Nämä ehdot hallitsevat sopimussuhdetta Palveluntarjoajan and Asiakkaan välillä.

1.2 Tüm määritellyt määritelmät ovat näiden ehtojen tarkoituksena:

 • T Cı - näitä ehtoja'yı tarayın.
 • Sopimus - Tarkoittaa Palvelusopimusta, asiakkaan ve Palveluntarjoajan välillä üzerinde joka.
 • Asyakas - Tarkoittaa liiketoimintaa harjoittavaa yksilöä tai oikeushenkilöä, joka tekee sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.
 • asyakkaan palvelin - Palvelinta'yı tarayın ve muuta laitteistoa, jota Palveluntarjoaja ei omista, hallinnoi tai checkloi.
 • Palveluntarjoaja - tarkoittaa yritystä Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yritystunnus adresindeki adresler: 08960980.
 • ders - Palveluntarjoajan brändinimellä Palveluntarjoajan brändipolitiikan perusteella. Asya'daki en iyi odalar. Tuki ja muut palvelut tarjotaan erikseen.
 • Hintaluettelo - asya kiremitleri tai verkkosivua, jossa määritellään Palvelun ja/tai Tuotteen hinta, ellei toisin mainita sopimuksessa.
 • Palveluntarjoajan - Palvelinta'yı tarayın ve muuta laitteistoa, jota Palveluntarjoaja hallinnoi tai kontrolloi. Palveluntarjoaja voi käyttää kolmannen osapuolen palveluita varmistaakseen asianmukaisen palvelimen suorituskyvyn.
 • Toteutuspalvelun määrittely - Tarkoittaa Palveluntarjoajan asettamia toteutusehtoja and -määrityksiä ja/tai Asiakkaan yksilöimää sopimuksen mukaisesti. Ellei Asiakas ole ostanut toteutuspalvelua tai ellei toisin mainita, Tuotteen hintaan ei sally taattua toteutuspalvelua.
 • Tukipalvelun määrittely - Tarkoittaa Palveluntarjoajan asettamia tukiehtoja and -määrityksiä ja/tai Asiakkaan yksilöimää sopimuksen mukaisesti. Ellei Asiakas ole ostanut tukipalvelua tai ellei toisin mainita, Tuotteen hintaan ei sally taattua tukipalvelua.
 • Hizmet - Palveluntarjoajan Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti tarjoamaa tiettyä Palvelua, johon voi kuulua Palvelun lisenssi, Palvelun ylläpito, Palvelun tuki ve muut niihin liittyvät palvelut sopimuksessa ve Tuotteessa sovitulla tavalla.
 • Palvelun kokeiluversio - tarkoittaa Palvelun kokeiluversiota, saatavilla Asiakkaalle imaiseksi ve rajoitetusti üzerinde şaka.
 • Järjestelmänvalvoja - tarkoittaa henkilöä, nimetty Asiakkaan käyttäjätilin hallinnointiin üzerinde şaka.
 • kullanıcı - tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka työskentelee Asiakkaan palveluksessa (työntekijänä, kumppanina, toimitusjohtajana, henkilönä, joka tekee pitkäaikaista yhteistyötä Asiakkaan kanssa oikeudellisten palvelujen tarjoamisen sopimuksen perusteella), jolle Asiakas luo k ayttäjätilin.
 • Kayttäjätili - tarkoittaa käyttäjätiliä, yksilöllinen pääsykoodi ve salasana üzerinde jossa.
 • Tietoturvajärjestelmä - asiakirjaa tarkoittaa, jossa kuvataan menetelmiä Palvelun sovelluksessa tallennettujen tietojen turvaamiseksi.
 • Osapuolet - Asiakastaa ve Palveluntarjoajaa'yı tarayın.

2. Şartlar ve Koşullar

2.1. Palvelu tarjotaan Asiakkaalle tehdyn sopimuksen perusteella. T&C adındaki Osana Ospimuksen.

2.2 Sopimus tehdään molempien Osapuolten allekirjoituksella. Jos sopimus tehdään verkkokäyttöliittymän kautta, sopimus tehdään maksamalla Palvelun hinta (langattoman siirron tapauksessa, kun Palvelun hinnan määrää vastaava summa on hyvitetty Palveluntarjoajan pankkitilille) sopimuksessa määritellyn ensimmäisen laskutus jakson mara. Tämä ei koske tilannetta, jossa Asiakas käyttää Palvelun kokeiluversiota näiden T&C:n 4. artiklan mukaisesti.

3. Palvelun tarjoaminleri

3.1 Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelua tuotemäärittelyssä määrittelyssä määritellysäsä internetoitteessa and sen liverkkotunnuksissa tai Asiakkaan palvelimilla sopimuksen and tuotemäärittelyssä määrittelysä tnisen määrittelyn mukaisesti.

3.2 Palvelun laajuus määritellään tuotemäärittelyssä, liitetty sopimukseen üzerinde şaka. Tuotemäärittelyssä määritellään yksittäiset aspalvelut sisällön ve aktivointitavan osalta yksityiskohtaisesti.

4. Palvelun kokeiluversio

4.1 Ennen sopimuksen tekemistä Palveluntarjoaja voi mahdollistaa Palvelun kokeiluversion asiakkaalle verrkkotunnuksessa tai Asiakkaan palvelimilla Palveluntarjoajan määrittelemässä laajuudessa.

4.2 Täyttämällä rekisteröintilomakkeen tuotemäärittelyssä määritellyllä verrkkosivulla Asiakas hyväksyy Palvelun kokeiluversion tarjoamiseen liittyvät ehdot, jotka määräytyvät näiden T&C:n 4., 7., 9., 11., 12. , 14. kohdan 6 alakohdan, 15., 16. ja 17. kohdan mukaisesti .

4.3 Kokeiluversio Palvelusta tarjotaan Asiakkaalle tuotteen määrittelyssä ilmoitetun ajanjakson ajans, ellei Tarjoaja päätä toisin.

4.4 Kokeiluversiota Palvelusta käyttävä Asiakas on oikeutettu tallentamaan tietoja vain järjestelmän toiminnallisuuden varmistamiseksi. Asiakas ottaa huomioon, että Tarjoaja ei ole ole büyük Asiakkaan tietogen saavutettavuudesta and säilyttämisestä käyttämällä Kokeiluversiota Palvelusta.

4.5 Ennen Kokeiluversion Palvelun päättymistä Tarjoaja mahdollistaa Palvelun maxulliseen version of asyakkaalle and toimittaa hänelle sitomattoman maksutiedon. Maksamalla hinnan Palvelu, Palvelusta'nın maksimum görünür sürümünde bağlı olan ve Asya'daki Kokeiluversiossa'yı aktif hale getirerek etkinleştiriyor. Mikäli Asiakas ei käytä mahdollisuutta siirtyä maxulliseen version Palvelusta, Kokeiluversion Palvelun tarjoaminen päättyy, kun Asiakkaalle tarjottu Kokeiluversion Palvelun ajanjakso päättyy.

4.6 Asiakas ottaaa huomioon, että Asiakkaan tallentamatedot Kokeiluversiosassa Palvelusta poistetaan peruuttamattomasti sen jälkeen, kun Asiakkaalle tarjottu Kokeiluversion Palvelun ajanjakso päättyy. Asya, Kokeiluversion'a bağlı olarak Palvelun päättymisestä ve tietojen poistamisesta sen päättymisen jälkeen sähköpostitse tai Kokeiluversion Palvelun verrkkotunnuksen kautta.

5. Palvelun tarjoamisen kesto

5.1 Sopimuksessa määrätään, onko se tehty määräajaksi vai toistaiseksi. Sopimus tehdään (i) määräajaksi, ve Palvelut tarjotaan verrkkokäyttöliittymän kautta, ve (ii) toistaiseksi, jos Palvelut tarjotaan Asiakkaan palvelimien kautta.

6. İpucu

6.1 Maksettava üzerinde Asiakkaan Palvelun käytöstä perittävä hinta Tarjoajan toimittamien verodokumenttien (laskujen) perusteella. Laskut toimitetaan sähköisessä muodossa. Palveluiden hinnat määräytyvät Tarjouksen tai Hinnaston mukaisesti, ellei Sopimiksessa toisin sovita.

6.2 Asiakkaan käyttämä luotto-/maksukortti ja/tai muu verrkkomaksutapa, jota Asiakas käyttää Palvelun käyttöoikeuden rekisteröimiseen (i) verrkkokäyttöliittymän kautta tarjottavassa Palvelussa ve (ii) kuukausitilauksessa tarjottavassa Palvelussa, veloiteta Bir otomatik makine 30 Päivän kuluttua siitä päivästä, jona Asiakas rekisteröityi Palvelun käyttäjäksi. Mikäli Asiakas haluaa välttää Palvelun veloittamisen, Asiakkaan on peruutettava tilaus kolme päivää ennen Palvelun uudelleenmaksua. Tarjoaja suosittelee teletarkistamaan etukäteen ennakkomaksukorttiyhtiöltä tai pankilta, onko jatkuva laskutus mahdollista.

6.3 Asiakas voi muuttaa asyakasalueelle kirjautumalla'nın verkossa'sı. Peruutettava'da Asya'nın en iyi veloittamisen välttämiseksi'sini ziyaret etmek için bir kolme päivää ennen uusimispäivää. Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksensa vähintäään kolme päivää ennen uusimispäiväää, ton pattyy nykyisen laskutusjakson lopussa.

6.4 Minkä tahansa Palvelun tilaus emptyaan peruuttaa ilman lisämaksuja ennen maxun selvittämistä Tarjoajan tilille. MITÄÄN hyvityksiä sen jälkeen'de, büyük güvenlik önlemlerini ve gecikmeleri onda bırakabilirsiniz. Çoğu zaman, en büyük potansiyele sahip kişilerden biri olan mahdollista sopimuksen'de maksimum seviyeye ulaşırsınız, çünkü Palvelua ve ole ole maquisitystä ei ole tehty.

7. Lisensisopimus

7.1 Asya'da çok fazla huomioon, että kaikki tekjannoikeudet ve muut materiaalioikeudet Palveluun kuuluvat Tarjoajalle. Asiakas on siten velvollinen käyttämään Palvelua vain myönnetyn lisenssin puitteissa.

7.2 Asya'nın en büyük okullarından biri olan Palveluun'daki lisansüstü eğitim programlarını kullanmak, daha fazla güvenlik önlemi almak için kullanılır. Asiakkaalla ei ole oikeutta myöntää tai siirtäää lisenssiä tai alissenssiä tai alissenssiä kolmannelle osapuolelle ilman Tarjoajan etukäteen antamaaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta vuokrata Palvelua tai muutoin tehdä Palvelua saataville, sekä maxutta että vastiketta vastaan, kolmansille osapuolille ilman Tarjoajan etukäteen antamaaaa kirjallista suostumusta. Lisenssi koskee myös kaikkia Tarjoajan suorittamia Palvelun päivityksiä tai muutoksia.

7.3 Mikäli Palvelu, Asiakkaan palvelimella'yı tarjotaan, Asiakkaalla on oikeus ladata tuotteen lähdekoodi. Mikäli Palvelu tarjotaan verrkkokäyttöliittymän kautta, Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Palvelun lähdekoodia, eikä tarkastella sitä, muokata sitä tai puuttua siihen milläään tavalla.

7.4 Asiakkaalla ei ole Oikeutta Sisällyttää

7.5 Kaikki Tarjoajan ohjelmistolaajennukset jaetaan GNU/GPL 2 -lisenssin mukaisesti. JavaScript'i kullanmak, temel bilgileri almak, kontrol etmek, kullanmak ve JavaScript'i kullanmak, Easy Software'in temel lise lisansları (lisenssi) mukaisesti:

GPL-yhteensopiva lisenssi'deki Lisenssi, yalnızca bilgisayarları taramak ve kullanmak, güvenlik önlemlerini almak ve JavaScript öğelerini kullanmak için. GPL sürümü 2.0 lisansı, temel öğe olarak, GPL kodlarını ve GPL kodlarını ve Asya'daki tüm GPL kodlarını veya GPL lisanslarını kaldırır. Güvenli, güvenli ve JavaScript öğelerini tarayan tek bir öğe vardır, ancak bu öğenin tam olarak nasıl doldurulacağı, elle ve diğer tüm öğelerle ilgili bilgiler. Asiakas ei saa levittää näitä tiedostoja tai sisällyttäää niitä mihinkään pakettiin tai laajennukseen ilman Tarjoajan ennakkosuostumusta. Luvattomasta levityksestä tai kolmannen osapuolen saataville saattamisesta ilman Tarjoajan ennakkosuostumusta Tarjoajalla on oikeus laskuttaa sopimussakkoa 10 000 euron määrästä lisenssin rikkomisesta.

7.6 Kaikki Tarjoajan ohjelmistot, çok sayıda makale 7.5. määrittelemiä ohjelmistoja, jaetaan GNU/GPL 2 -lisenssin mukaisesti: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Maksuehdot

8.1 Daha fazla bilgi için, daha fazla bilgi için daha fazla bilgi edinin. 14 Kalenteripäivää palvelujen tarjoamisesta web-liittymän tai sähköpostin kautta, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

8.2 Daha fazla bilgi için, daha fazla bilgi için, daha fazla bilgi için, daha fazla bilgi için, Asya'nın en büyük ihtiyaçlarını karşılamak için maksimum çaba sarf etmek için maksimum çaba sarfetmek gerekir. Maksatın maksetaan maksutiedon mukaisesti, palvelun tarjoamisen ajanjakso jatkuu automattisesti.

8.3 Jos palvelun hintaa ei maxeta ajallaan, Tarjoajalla on oikeus periä viivästyskorkoa 0,5 % erääntyneestä määrästä jokaiselta viivästyspäivältä. Jos asiakas on viivästyksessä maxun suorittamissa, Tarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa palvelun tarjoamista, kunnes velka on kokonaisuudessaan maxsettu. Palvelun keskeytyksen tai rajoituksen aikana asiakkaan on silti maxettava hinta toimitettujen verodokumenttien mukaisesti. Toistuva max un viivästyminen asiakkaan puolelta katsotaan merkittäväksi sopimusrikkomukseksi.

8.4 Kullanıma hazır otomatik makineler, kullanımı kolay bir şekilde etkinleştirilebilir. Tıraş makinesini otomatik olarak kurutun, tırtıllı pastayı kıvırın ve kıyma makinesini kapatın. Çoğu zaman oston yhteydessä ilmoitettu hinta (lisättynä sovellettavilla veroilla, kuten arvonlisäverolla, jos ilmoitettu hinta ei sisällä ALV:a) jokaisen tilausjakson laskutuskautena maxutavalla, jonka olet meille ilmoittanut. Bunu yapmak için, yemek pişirmeyi bırakın, yemek pişirmeyi ve pişirmeyi deneyin.
Ostäessasi, to be an suostut siihen, että edellä mainitut to be make to make to make and loitennetulta kortilta toistuvasti, kunnes peruutat talauksen. Ovat jatkuvia ve automaattisesti, ellei tilausta peruuteta tai lisis lopeteta. "Peruta tilauksen automaattinen uusiminen" osoitteeseen salesadmin@easysoftware.com'u iptal etmek için peruuttaa tilauksesi lähettämällä sähköpostin otsikolla
Tilauksen ipucu ve ehdot voivat muuttua milloin tahansa. Hinta ja ehdot, jotka olivat voimassa, kun teit alkuperäisen ostoksen tai kun tilauksesiuusittiin viimeksi, pysyvät voimassa kyseisen tilausjakson ajan, mutta uudet hinnat and ehdot voivat koskea usia tai uusittaviavia tilauksia. Easy Software Limited. Jos et halua usia usia usilla usilla hinnoilla tai ehdoilla, voit peruuttaa tilauksesi edellä tubulla tavalla.

9. Oikeudet ve Velvollisuudet'i Tarjoajan

9.1 Tarjoajalla on oikeus tehdä muutoxia paleluun tai sen laajuuteen. Asya'daki en büyük web sitelerini kullanmak için web tabanlı yazılımları kullanın. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisten muutosten tapauksessa, joita asiakas ei hyväksy, jos tästä on sovittu sopimuksessa.

9.2 Tekniğe dayalı tekniğe dayalı tekniset, toimenpiteet varmistaakseen, että palvelu on toimiva ve saatavilla, jos asyacas täyttää palvelun tuoteselosteessa tai asiaankuuluvalla verrkkosiivustolla luetellut perusjärjestelmävaatimukset. Jos palvelun toiminnallisuuteen liittyvä poikkeustilanne ilmenee, Tarjoaja toimii erityisesti sopimuksen mukaisesti.

9.3 Jos asiakas havaitsee ongelmia palvelun nopeudessa tai saatavuudessa, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä tapauksesta Tarjoajalle sähköpostitse tuoteselosteessa määritellyn sähköpostiosoitteen tai puhelimen kautta saatavilla olevien yhteystietojen avulla on gelman ratkaisemiseksi. Asiakas ottaa huomioon, että Tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella voi olla tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen tai saatavuuteen käyttäjälle (kuten asiakkaan internet-yhteyden toimintahäiriö, luonnonkatastrofi, DOS-tai DNS-hyökkäykset) Teknisyenler için teknik bilgi ve çok geniş kapsamlı tapahtumat). Asya'nın en büyük su kaynağına sahip olduğunuzdan emin olun.

9.4 Asiakas ottaa huomioon ve hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi vakavista syistä tilapäisesti keskeyttää Palvelun tarjoamisen, erityisesti tapauksissa, joissa pyritään estämään kyberhyökkäyksiä, tarvittaessa, tai vakavien Palvelun toimintahäiriöiden tapauksessa, zerre ratkaistava tarvittavalla sulkemisella üzerinde ka. Ilmoitus Palvelun tarjoamisen keskeytyksestä on lähetettävä Asiakkaalle mahdollisimman pian. Palveluntarjoajan on luotava asianmukaiset to minnalliset and turvallisuustoimenpiteet mahdollisten toimintahäiriöiden tai Palvelun rajoitetun tai täydellisen saatavuuden minimoimiseksi.

9.5 Palveluntarjoaja sitoutuu siihen, ettei hänellä ole oikeutta luovuttaa käyttäjätietojen sisältöä kolmansille osapuolille. Simülatörü kontrol etmek için her zaman, ole oikeutta muokata, sensuroida tai valvoa valvoa käyttäjien sisältöä.

9.6 Osapuolet ovat sopineet siitä, että täveluntarjoaja ei hanki omistusoikeutta Asiakkaan tietoihin. Asiakas on yksin vastuussa tietojen sisällöstä, jotka on tallennettu Asiakkaan palvelimelle tai Palveluntarjoajan palvelimelle.

9.7 Asya mukaisen toteuttamisen cannalta on tarpeen kerätä, tallentaa and täsitellä suraavia tietoja: julkaisuversio, sopimuksen tunniste, instanssin URL-osoite, asennettujen lisäosien luettelo ve aktiivisten käyttäjien määrä, joita Palveluntarjoaja käy Ttää Asiakkaan tunnistamiseen, tttöoikeuden varmentamiseen and Palveluntarjoajan orikeuksien suojaamiseen. Hyväksymällä nämä ehdot, myönnät ve hyväksyt, että Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa omien resurssiensa avulla, käytätkö Palvelusopimuksen mukaisesti, ve että edellä mainitutggedot välitetään Asiakkaan ve Palveluntarjoajan tietoj ärjestelmien välillä.

10. Asya'da Oikeudet ve Velvollisuudet

10.1 Asya'da, en iyi şekilde müzik dinleyerek, daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz.

10.2 Palveluun, Asya'nın en iyi tatil köylerinden biri olarak kabul edilir. Asiakkaan, annettava totuudenmukaisia ​​üzerinde, tarkkoja ve ajantasaisia ​​tietoja.

10.3 Palveluntarjoajan pyynnöstä Asiakkaan, annettava tarvittava yhteistyö vikojen korjaamiseksi tai Palvelun säätämiseksi.

10.4 Asiakkaan on keytettävä Palveluntarjoajan tarjoamaaa API-liittymää nafile silloin, kun hän käyttäää kolmannen orsapuolen sovellusten tai palveluiden kautta web-liittymän kautta. Asiakkaan ei tule käyttää tai saada Palvelua muulla automatisoidulla tavalla, kuten skripteillä, roboteilla, web-kaappaajilla jne., jotka on tarkoitettu Palvelun tarjoamiseen web-liittymän kautta.

10.5 Asiakkaan on säilytettävä Palvelun pääsy tieot salassa. Asiakkaan on velvollisuus olla kertomatta tai mahdollistamatta pääsyä niille kenellekään toiselle henkilölle tai millään muulla tavalla mahdollistaa pääsyä käyttäjätiliinsä kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on myös velvollisuus turvata tekniset laitteensa kohtuullisessa määrin minimoidakseen pääsy tietojen väärinkäytön riskin käyttäjätilin pääsy tietoihin.

10.6 Asiakas rikkoo tässä kohdassa asetettuja velvoitteita, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, ve Asiakas on yksin vastuussa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. Daha fazla bilgi, daha fazla bilgi edinmek için en iyi hizmeti verir. Asiakas havaitsee, ve Palveluun voi olla pääsy kolmansilla osapuolilla tietojen vuotamisen vuoksi, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle sähköpostitse.

10.7 Ohjelmiston lataus on saatavilla vain määrätyn ajan. Tämän ajanjakson, çoğu zaman otomatik olarak kullanılabilen bir güvenlik aracıdır. EI'yi kullanmak için, çevrimiçi ortamda bir çevrimiçi erişime sahip olmak için, çok sayıda kanavalla'dan daha fazla depolama alanı elde etmek için.

11. Kayttäjätili

11.1 Asiakkaalla voi olla yksi tai useampi käyttäjätili. Kukin käyttäjätili voi olla vain yhden käyttäjän käytössä. Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa käyttäjätiliä kolmannelle osapuolelle, ellei sitä ole määrätty sopimuksessa tai näissä käyttöehdoissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa käyttäjätiliä, useiden käyttäjien kesken. Siirtää käyttämätön käyttäjätili uudelle käyttäjälle milloin tahansa.

11.2 Eklemeler 11.1. daha fazla bilgi için, Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, ve Asiakkaan on maxettava Palveluntarjoajalle aiheeton rikastuminen 7 Päivän kuluessa Palveluntarjoajan maxuvaatimuksen vastaanottamisesta.

12. Kayttäjätilin salonu

12.1 Asiakas voi valida yhden tai useamman käyttäjätilin, jolla on ylläpitäjän oikeudet. Ylläpitäjä voi suorittaa seuraavat toiminnot:

 • lisätä, muokata ja poistaa käyttäjätilejä ja määrittää pääsyoikeudet näihin tileihin (kuten pääsy raportteihin, tieostojen perustaminen jne.),
 • Päästä kaikkiin Asiakkaan tietoihin riippumatta yksittäisten käyttäjien pääsyasetuksista,
 • Valita eri käyttäjätili, josta tulee ylläpitäjä.

12.2 Asya'daki en geniş alanlar, en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Asiakkaan on varmistettava, että kaikki hänen käyttäjänsä noudattavat näiden käyttöehtojen määräyksiä.

13. Kielletty toiminta

13.1 Asiakas ei saa ladata, lähettää tai muuten tallentaaa sisältöä Palvelun portaaliin, joka saattaa sisältää haittaohjelmia tai muita tieostoja and ohjelmia, jotka voivat tuhota, vahingoittaa tai rajoittaaa Palveluntarjoajan tai muiden asiakkaiden laitteiden toimintaa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ladata Palveluun sisältöä, jonka hallussapito tai jakelu on laitonta, sisältöä, joka laittomasti puuttuu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksiin tai joka liittyy rikolliseen toimintaan, lähettää roskapostia Palvelun kautta tai Asya'daki en iyi tatiller, Palveluntarjoajan palvelimiin. Çoğu zaman, müşterilerden en az 10 000 Euro'luk bir ücret karşılığında en iyi şekilde yararlanabileceğinizi ve mümkün olan en yüksek beklentiyi elde edebileceğinizi taahhüt edin.

14. Sopimuksen päättäminen

14.1 Sopimussuhde päättyy sopimuksesta vetäytymiseen, sovitun sopimusajan päättymiseen, oikeushenkilön (Palveluntarjoajan tai asiakkaan) purkautumiseen likvidoinnin, sopimuksen päättämiseen tai osapuolten päättymiseen.

14.2 Jos sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman syytä milloin tahansa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi ve se alkaa irtisanomisilmoituksen toimittamispäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä.

14.3 Palveluntarjoajalla, oikeus irtisanoa sopimus ilman syytä milloin tahansa üzerine. Irtisanomisaika on kolme kuukautta and se alkaa irtisanomisilmoituksen toimittamispäiväää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä.

14.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus näissä käyttöehdoissa tarkemmin määritellissä tapauksissa.

14.5 Mikäli asianaisesti tai toistuvasti rikkoo velvoitteitaan näistä käyttöehdoista tai sopimuksesta eikä korjaa tätä olennaista ve toistuvaa rikkomusta 14 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamispäivästä lukien kirjattuna kirjeenä tai sähköposti-ilmoituksen lähettämispäivästä lukien, oikeus purkaa sopimus üzerinde palveluntarjoajalla. Purkautuminen on tehokas päivä sen jälkeen, kun ilmoitus purkautumisesta asiakkaalle üzerinde.

14.6 Çoğu durumda vakavasti tai toistuvasti velvoitteitaan näistä käyttöehdoista tai sopimuksesta, to make us purkaa sopimus and lopettaa palvelun tarjoaminen välittömästi tällaisen rikkomuksen rikkomuksen havaitsemisen jälkeen.

15. Vastuun rajoittaminen palvelusta

15.1 Osapuolet ovat sopineet, että palveluntarjoajan kokonaisvastuu sopimuksesta johtuvasta vaatimuksesta ve arvioitujen vahinkojen määrästä ei saa ylittää ve rajoittuu edellisen kalenterivuoden palvelun tarjoamisesta maxettuun määrään. Jos enimmäisvahinkoja edellä mainitun lauseen perusteella ei voida määrittää, enimmäisvahingot rajoittuvat kyseisen neljännesvuoden neljännesvuoden maxuun kyseisistä palveluista, jotka on tilattu and tarjottu verrkkokäyttöliittymän kautta.

15.2 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palvelujen tarjoamisesta, kuten menetetyistä voitoista, liikevaihdon menetyksestä, tietojen menetyksestä, taloudellisista tai muista välillisistä, erityisistä tai välillisistä vahingoista. Mücbir sebepler -tapauksessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ​​sopimuksen perusteella, eikä tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteiden noudattamatta jättämisiä (kokonaan tai osittain) tai viivästyksiä pidetä sopimuksen rikkomisena. Tässä tarkoitetaan mücbir sebep -tapauksella kaikkia niitä olosuhteita, joissa vastuu on suljettu pois Tšekin lain mukaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen luonnonkatastrofiin, sotaan, poliittisen tilanteen muutokseen, joka estää tai sopimattomasti vaikeuttaa tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien ve velvollisuuksien täyttämistä tai muuta vastaavaa syytä, tapahtumaa tai tosiseikkaa.

15.3 Sopimusta tehtäessä assiakas ottaaa huomioon, että Palvelun lyhytaikainen saatavuuden puute voi tapahtua Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolisista syistä (esim. internet-yhteyden katkeaminen), vaikka Palveluntarjoaja tekisi parhaansa. Asya'da çok sayıda çamaşır makinesi var, ancak bu durumda çok sayıda ağ var ve bu da çok sayıda toiselle maantieteelliselle sijainnille(t).

15.4 Asya'da en çok satan yerler. Çoğu zaman, çok sayıda cihazdan oluşan bir yapılandırma, Asya'daki tüm Asya ülkelerini ziyaret etmek için yapılandırmayı yapılandırmanıza yardımcı olur.

16. Evden Eve Nakliyat

16.1 Asiakas ilmoittaa olevansa tietoinen oikeudellisista velvoitteistaan ​​käyttäjien ve asiakkaiden henkilötietojen käsittelijänä. Näiden tahojen henkilötietojen käsittely ve käsittelytapa Palvelussa määräytyvät asiakkaan toimesta. Palveluntarjoaja ei ole asiakkaan oikeudellisten velvoitteiden asianmukaisesta täyttämisestä henkilötietojen käsittelijänä.

16.2 Asya'nın en büyük iş ortaklarından biri olarak kabul edilen bir oyundur, sadece parantezciniz ve kulak tıkacınız ve işaretçiniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Asistanlar üzerinde luonnollinen henkilö, kerätään seuraavat tiedot: nimi, sukunimi, laskutusosoite, sähköposti, puhelinnumero, tietoja Palvelun käytöstä.

16.3 SSL-protokollalla'da güvenlik önlemlerini alın. Asya'nın en büyük hayali, en çok ziyaret edilen ev aletleridir.

16.4 Sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja kolmansille osapuolille, ellei asyaakas erikseen suostu siihen.

16.5 Asiakkaanggedot säilytetään Palveluntarjoajan sähköisissä järjestelmissä sopimussuhteen keston ajan. Sen päätyttyä Palveluntarjoaja säilyttääää sääntelyvaatimusten noudattamiseen tarvittavat tieot. Asya'daki en büyük kayıp, Asya'daki en büyük marka ve logodur.

17. Loppumääräykset

17.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tieot, jotka ve ovat saaneet tietoonsa sopimussuhteen aikana.

17.2 Asiakkaan oikeuksia, jotka johtuvat sopimuksesta and näistä käyttöehdoista, ei saa siirtäää teenpäin ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaaaa siirtöehdoista.

17.3 Selvyyden vuoksi osapuolet vahvistavat nimenomaisesti, että he ovat ryrittäjiä ja ETtä tämä tämä sopimus tehdään heidän liketoimintansa puitteissa.

17.4 Jos tämän sopimuksen tai näiden käyttöehtojen jokin määräys on tai tulee pätemättömäksi, tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta sopimuksen tai näiden käyttöehtojen muiden määräysten Pätevyyteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai tehokkuuteen. Tällaisessa tapauksessa osapuolten on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet sopimuksen muuttamiseksi siten, että pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai tehottomaksi tullut määräys korvataan uudella alkuperäisen tarkoituksen mukaisella määräyksellä.

17.5 Mikäli tarjouksen, tuotetiedotteen, palvelun toteutustiedotteen, tukipalvelun tieotteen ve käyttöehtojen määräysten välillä on ristiriita, näiden asiakirjojen etusija on seuraava:

(i) Tarjos,

(ii) Toteutustiedote,

(iii) Tukipalvelun bağlı notu,

(iv) Tutotetiedot,

(v) Kayttöehdot,

(vi) Julkinen'in devamı

17.6 Nämä käyttöehdot ovat Tšekin tasavallan, Avrupa birliği jäsenen, lakien alaisia. Mikäli sopimukseen liittyvästä suorituksesta tai tulkinnasta aiheutuu erimielisyyksiä, joita osapuolet voi ratkaista sovinnollisesti, asia ratkaistaan ​​lopullisesti Tšekin tasavallan taouskamarin ve maatalouskamarin yhteydessä toimivan välimiesoikeuden kol Men toimesta välimiehen toimesta, jotka nimitetään kyseisen välimiesoikeuden sääntöjen mukaisesti. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen. Molemmat välimiehet sopivat kolmannesta välimiehestä 30 päivän kuluessa. Mikäli kaksi välimiestä eivät edellä mainitussa määräajassa pääse sopimukseen kolmannesta välimiehestä, tämä nimitetäänn välimiesoikeuden puheenjohtajan toimesta. Valizler, çamaşır makinesinde ve tuvalet masasında saklanır. Osapuolet sitoutuvat täten peruuttamattomasti olemaan haastamatta tälimiesoikeuden täätöksen to täytäntöönpanoa täytäntöönpanoa an tuomioistuimessa.

17.7 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1. 7. 2017.

Kısa Süreli Ödemeler

Hyvä asyalar,

Easy Software'in "beni" tai "yhtiömme" olarak adlandırdığı, basitleştirdiği, çözdüğü, çözdüğü, çözdüğü, kullandığı ve kullandığı ve kullandığı.

Näiden periaatteiden tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käsittelemme, mistä lähteistä saamme ne, mihin tarkoitukseen niitä käytämme, kenelle voimme luovuttaa tietoja, mistä voit saada tietoa käsittelem Oval yksilölliset oikeutes'i en iyi şekilde kullanmak için ideal bir ev sahibidir.

Lue siis näiden siisältö. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuninggaskunta tai sähköpostitse: info@easysoftware.com.

1. Daha fazla bilgi

Velvollinen noudattamaan erilaisia ​​lakisääteisiä velvoitteita, jotka koskevat asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, ve noudatettava niitä erityisesti sopimusvelvoitteidemme täytämiseksi tai viranomaistoiminnan täytämiseksi. Tässä, suhteessa emme voisi tarjota tuotteitamme and palvelujamme lainkaan ilman henkilötietojesi antamista. Asya'daki en büyük güvenlik önlemleri ve en üst düzeydeki asya palvelun tarkoituksiin ve tarjotaksemme sinulle kohdennettuja tarjouksia tuotteista ve palveluista. Tarvitsemme suostumuksesi tähän. Tapauksissa'nın neden olduğu en büyük tehlikeyi ortadan kaldırıyorsanız, en sevdiğiniz kişilerden en iyi şekilde yararlanabileceğinizden emin olun, bu da sizin için çok önemli olabilir. Asistanlar, muutoksistazın neden olduğu hasarları giderir.

Elletään, että kaikki tässä sisältyvä tieto koskee myös potentialisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, eli henkilöitä, joiden kanssa olemme yhteydessä, mutta joilla ei ole vielä sopimussuhdetta, sekä entisiä asiakkaita. Bu, çok sayıda insan için çok uygun olan, çok daha iyi bir deneyime sahip olduğunuzdan emin olmanızı sağlar (kuten oikeushenkilöiden edustajat). 1.1 Çevresel güvenlik önlemlerinin alınması ve güvenlik önlemlerinin alınması için güvenlik önlemlerinin alınması: (a) Käsittelemme aina henkilötietojasi selkeästi ve ymmärrettävästi määritellyn tarko ituksen, määriteltyjen keinojen, määritellyllä tavalla ve boşuna tarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan; käsittelemme boşuna tarkkoja asiakkaiden henkilötietoja and warmistamme, että niiden käsittely vastaa ve on tarpeellista määriteltyyn tarkoitukseen; (b) Suojellemme ja käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa mahdollisimman korkean tietoturvan ja estää asiakkaan henkilötietoihin luvattoman tai tahattoman pääsyn, niiden muuttamisen, tuhoamisen tai menetyksen, luvattomat siirrot, muun luvattoman käsittely n tai muun väärinkäytön; (c) Herhangi bir güvenlik sorununun ortadan kalkması için gerekli önlemlerin alınması ve kullanılmasının önlenmesi; (d) Yrityksessämme noudatamme asianmukaisia ​​technisiä and organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme turvallisuustason, joka vastaa kaikkia mahdollisia riskejä; En basitinden en basitinden en önemlisi, en büyük zararı en aza indirgemek. 2. 2.1. Adres bilgileri, Easy Software Oy, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Y-tunnus: 08960980. 2.2 2.2.1. Henkilötietojen käsittely ilman suostumustasi Tämä koskee yleensä tilanteita, joissa sinun on annettava tiettyjä henkilötietoja meille edellytyksenä tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiselle tai joissa meillä on oikeus käsitellä sinun muulla tavoin hankkimiasi henkilötie toja. (a) Lain nojalla meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraaviin lakisääteisiin velvoitteisiin liittyviin tarkoituksiin: (i) Lain mukaiset ilmoitukset viranomaisille; (ii) Arşivleme tarihi. (b) Tekeminen tai täyttäminen kanssasi. (c) Oikeuksien ve etujen suojaaminen, jotka ovat suojattuja lailla, erityisesti kaikkien riitojen ratkaisemiseksi, erityisesti oikeudenkäynnin tai muiden riitojen tarkoituksiin. 2.2.2 Çoğu zaman, bazı durumlarda, en düşük seviyedeki sıvı kaybı, daha fazla sıvı kaybı, daha fazla bilgi ve daha fazla bilgi için, daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Suostumuksen voi olla syy, joka estää yritystämme tarjoamasta tiettyjä tuotteita tai palveluita tai pakottaa sen kohtuullisesti muuttamaan tarjottavien tuotteiden ve palveluiden saatavuutta, laajuutta tai ehtoja. Suostumuksesi perusteella yrityksemme käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: (a) Asiakaspalvelu; nämä ovat toimintoja, jotka eivät edusta sopimuksen täyttämistä tai muuta henkilötietojen käsittelyn oikeudellista kehystä ve sisältävät seuraavat: (i) markkinatutkimus; (ii) asiakkaan toimista yrityksemme verrkkosivustolla liittyen tarjottuihin palveluihin (tämä tarkoitus ei siis liity pelkästään tietojen keräämiseen yrityksemme verrkkosivuston vierailijoiden toimista evästeiden muodossa, kuten alla olevassa artikkelissa) sähköisistä viestintävälineistä ve mobiilisovelluksista kuvataan); (b) Tuotteiden ve palveluiden tarjoaminen; tähän sisältyy erityisesti tietojen jakelu, yrityksemme ja muiden osapuolten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, mukaan lukien tietyille asiakkaille kohdennetut tuote- ja palvelutarjoukset, eri kanavien kautta, kuten postitse, sähköisesti (mukaan lukien sähköposti ja vi estit matkapuhelimiin lähetettyinä puhelinnumeroon), tai puhelimitse, verrkkosivuston kautta. Jossain määrin näissä tapauksissa yrityksellämme on myös oikeus tarjota tuotteita and paleluita asiakkaille ilman heidän suostumustaan; jos laki niin edellyttää, sinulle ilmoitetaan tässä tässä tässä ouhteessa oikeudestasi lmaista vastustuksesi minkä tahansa jatkotarjouksen suhteen. Tässä suhteessa henkilötietojasi, boş bir kolmansille osapuolille titojen jakelua ve kolmansien osapuolten tuotteiden ve palveluiden tarjoamista varten'i geçersiz kıldı. Anneler bebekleri evde bırakabilir. 2.3 Käsiteltävien asiakkaan henkilötietojen laajuus Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi tarpeellisessa laajuudessa and täyttämiseksi. Käsittelemme erityisesti yhteystietoja and tunnisticetoja. Asiakkaiden käsiteltävien henkilötietojen laajuudesta on sitetty liitteessä 1 näihin periateisiin. 2.4

Ayrıca, otomatik olarak manuel olarak çalıştırmanız, daha sonra otomatik olarak çalıştırmanız ve daha iyi algoritmalar oluşturmanız gerekir.

Çoğu zaman, çoğu zaman, benim için kolmansien veya osapuolien totimesta totimesta ve tarvittaessa'yı ziyaret etmek için käsitellään pääasiassa'yı kullanın. Ennen henkilötietojesi luovuttamista kolmannelle osapuolelle, teemme aina kirjallisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa, jossa vaaditaan samat takuut henkilötietojen käsittelyssä kuin Yrityksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

2.5. Henkilötietojen geniş kapsamlı

Saatavilla erityisesti Yrityksemme työntekijöille, jotka käsittelevät ammatillisten velvollisuuksiensa yhteydessä asiakkaiden henkilötietoja, kuitenkin boşuna tarvittavassa laajuudessa ve noudattaen kaikkia turvatoimenpiteitä.

Kolmansille osapuolille luovutetaan kolmansille, jotka osallistuvat Yrityksemme asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn, tai tällaiset henkilötiedot emptyaan luovuttaa heille muilla perusteilla lain mukaisesti. Ennen henkilötietojesi luovuttamista kolmannelle osapuolelle, teemme aina kirjallisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa, jossa vaaditaan samat takuut henkilötietojen käsittelyssä kuin Yrityksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

2.5.1. Sovellettavan, aşağıdakileri içeren çok sayıda Yrityksellämme ile birlikte gelir:

 • asiaankuuluville valtion viranomaisille, tuomioistuimille and lainvalvontaviranomaisille heidän velvollisuuksiensa täyttämiseksi and tuomioiden täytäntöönpanon tarkoituksiin;
 • muille osapuolille laissa määritellyssä laajuudessa, kuten kolmansille osapuolille saataviemme perimistarkoituksessa.

2.5.2. Mikäli annat suostumuksesi, joka oikeuttaa meidät käsittelemäään tietoja, jotka edustavat henkilötietoja, vastaavassa laajuudessa, luovutamme henkilötietosi myös Easy Software ltd:lle tiedon jakelua, tuotteiden ve palveluiden tarjoamista, Yrityksemme oikeuksien ja Asya'nın en çok ziyaret edilen odasını kurutun.

2.6. Uygunluk Sağlayıcı Ülkeler

Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak, Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak, konseriyhtiöt konserniyhtiöt sijaitsevat ve joilla on sama henkilötietojen suojan taso kuin Tšekin tasavallassa. Yrityksemme tai asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tahot eivät luovuta asiakkaiden henkilötietoja Avrupa birliği içinde ulkopuolisille maille.

2.7. Hesaplı ödeme

Yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Arvioimme aika ajoin, onko tiettyjen henkilötietojen käsittely tarpeen tietylle tarkoitukselle. Kun havaitsemme, että tiedot eivät enää ole tarpeen niille tarkoituksille, joita varten niitä on on the sitelty, tuhoammeggedot. Kuitenkin tietyille henkilötietojen käsittelyn tarkoituksille olemme arvioineet sisäisesti henkilötietojen yleisen käyttöajan, jonka jälkeen arvioimme tarkasti tarpeen käsitellä kyseisiä henkilötietoja kyseistä tarkoitusta varten. Tässä suhteessa pätee myös, että henkilötietoja, jotka on käsitelty:

(a) sopimusten täyttämiseksi käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; sen jälkeen asyaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen vuoden ajan;

(b) tuotteiden ve palveluiden tarjoamiseksi käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; sen jälkeen asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen vuoden ajan; jos henkilötietoja luovutetaan tällaisessa yhteydessä kolmansille osapuolille, käsittelyn kesto määräytyy kolmansien osapuolten mukaan sovellettavan lainsäädännön ve näiden periaatteiden mukaisesti;

(c) asiakaspalvelua varten käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; Sen jälkeen asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen vuoden ajan.

2.8. Suostumuksen peruuttamisoikeus

Näissä Periaatteissa olemme yrittäneet selittää, miksi tarvitsemme henkilötietojasi ve että tietyissä tarkoituksissa voimme käsitellä niitä nafile suostumuksellasi. Çoğu zaman, en iyi çalışanlardan biri olan ve daha sonra çok daha fazla para kazanabileceğinizi düşündüğünüzü hayal edin. Çok fazla bilginiz varsa, bu benim için çok önemlidir. Jos peruutat suostumuksesi, lopetamme kyseisten henkilötietojen käsittelyn suostumusta vaativiin tarkoituksiin; kuitenkin meillä voi olla oikeus tai jopa velvollisuus käsitellä samoja henkilötietoja muissa tarkoituksissa.

Peru'daki en iyi çalışanlardan biri olarak kabul edilirseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

(a) mukauttaa tuotteidemme tai palveluidemme saatavuutta, laajuutta tai ehtojavastaavasti, tai

(b) kieltäytyä tarjoamasta sinulle tuotteitamme tai palveluitamme, kun saamme tietää, että tällainen suostumus on tarpeen tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi antuilla ehdoilla.

Peru'daki suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, ota yhteyttä mihin tahansa toimipisteeseemme, lähetä meille kirje osoitteeseen Yritys, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, tai sähk öpostitse: info@easysoftware.com Easy Software yazılımını çok hızlı bir şekilde etkinleştirin.

2.9. Daha fazla bilgi

Asiakkaiden henkilötietoja erityisesti seuraavista lähteistä:

(a) asiakkailta suoraan, esimerkiksi sopimusten tekemisen yhteydessä, jotka liittyvät tarjottuihin yrityksen tuotteisiin tai palveluihin, ja/tai epäsuorasti, esimerkiksi asiakkaiden käyttäessä yrityksen tuotteita tai palveluita tai saadessaan tie toa yrityksen tuotteista ve palveluista, kuten yrityksen verrkkosivuston kautta jne.;

(b) potansiyel olarak asiakkailta, jotka ovat kiinnostuneita yrityksemme palveluista markkinointitapahtumien ve kampanjoiden yhteydessä;

(c) Asya'daki en iyi temizlik ve güvenlik önlemlerini almak için.

2.10. Oikeutesi pyytää pääsyä henkilötietoihisi ve asiakkaan oikeuksien suojaaminen

Çoğu zaman, çoğu zaman, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en azından, en iyi, en iyi şekilde, en iyi şekilde güvenirim. Tämän, antamiseksi voimme vaadia kohtuullista korvausta toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista'ya bağlı. Jos havaitset tai epäilet, että yrityksemme tai kolmas osapuoli, joka osallistuu tietojen käsittelyyn, käsittelee henkilötietojasi ristiriiidassa yksityisyytesi suojan ja/tai lain kanssa, erityisesti jos henkilötietosi ovat virheellisiä, voit:

(a) pyytää selitystä yritykseltämme tai kolmannelta osapuolelta, joka osallistuu timetojen käsittelyyn;

(b) pyytää virheellisen tilan corjaamista; mutfak eşyalarının temizliği ve bakımı; En iyi şekilde dekore edilmiş mutfak eşyaları.

Çoğu zaman, en büyük tehlikeyi ortadan kaldıran, en çok satan kolmas olan, en iyi şekilde çalışan ve en iyi şekilde çalışan, en büyük ve en önemli şeylerden biri olan en iyi insan.

2.11. Daha Fazla Ödeme Yapmanız Gerekenler

Tietyissä tapauksissa yrityksemme käsittelee myös asiakkaiden henkilötietoja toisen osapuolen (toisen rekisterinpitäjän) valtuutuksella. Easy Software ltd:n kanssa kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden osalta tai yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa. Yksityiskohtaista tietoa varten on aina otettava yhteyttä kyseisen henkilötietojen rekisterinpitäjään, ellei yrityksemme ole valtuutettu antamaan tietoja kyseisessä tapauksessa.

2.12. Sähköiset viestintävälineet ve mobiilisvellukset

Asiakaspalvelun osana yrityksemme kehittää technologioita, joiden avulla voit käyttääää moderneja sähköisiä sähköisiä viestintävälineitä ve mobiilisovelluksia yrityksemme tuotteiden ve palveluiden käyttämiseen. İnternetin, sosyal medyanın ve mobil iletişim araçlarının erişime açılmasının pek çok yolu vardır.

Sosiaaliset verkostot. Çoğu zaman, sosyal çevreci bir sosyal çevreden daha fazlasını elde edemezsiniz. Kaytämme näitä viestintäkanavia erityisesti markkinointivälineinä; tuotteitamme ve palveluitamme ei tällä hetkellä tarjota sosiaalisten verkostojen kautta.

Evästeet. Kaytämme myös evästeitä tarjotessamme tuotteitamme ve palveluitamme. Evästeet ovat pieniä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan täyttäjän tietokoneelle ensimmäisen verrkkosivuston lataamisen jälkeen. Nämä tieostotottavat kävijöiden tapaa työskennellä verrkkosivustomme sisällön kanssa, mikä auttaa meitä ystävällisemmässä ystävällisemmässä viestinnässä verrkkosivustomme kävijöiden kanssa tai tehokkaammassa markkinoinnissa. Saatavilla verrkkosivustollamme üzerinde Lisätietoja evästeistä.

2.13. periaatteet

Nämä periaatteet ovat voimassa and tehokkaita ___________. Nykyinen versio periaatteista on julkaistu yrityksemme verrkkosivustolla ve on the houravilla myös toimipisteissämme.

Liite 1 – Müşteri Hizmetlerinin Korunması

Tunnistetiedot - näihin kuuluvat tieot, kuten nimi, sukunimi, päivämäärä, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai edustettu yritys; luonnollisille henkilöille - myös tunnistenumero ve verotunniste. Mahdollisiin muihin tunnistetietoihin kuuluvat esimerkiksi käytetyn tietokoneen IP-soite ve sovittujen todennustietojen tieostot

Yhteystiedot - nimi, sukunimi, yhteystiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai muut vastaavat yhteystiedot. Çok geniş bir yelpazede IP bağlantı noktalarına sahip olmanızı sağlayan çok yönlü bir ortam ve depolama alanı oluşturmak için.

Jos peruutat jätetyn hakemuksen tuotteesta tai palvelusta, käsittelemme myösuk hakemsen peruutuspäivää yhdessä ennen peruutusta annettujen tietojen kanssa.

Çoğu zaman, en az bir miktar para kazanırsınız - bu, en çok ihtiyaç duyduğunuzda, en çok ihtiyaç duyduğunuzda, en çok ihtiyaç duyduğunuzda en az sizin için en uygunudur. Tähän luokkaan kuuluvat henkilötiedot, kuten sopimuksen kesto, ________

Tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiseen liittyvät henkilötiedot - näihin kuuluvat henkilötiedot, jotka saamme vuorovaikutuksessamme. Näihin kuuluvat erityişesti:

(i) viestinnän turvaamiseen liittyvät tieot;

(ii) gerçek hayattaki en büyük güç, en büyük güç kaynağı, en iyi askeri stratejistler ve en önemli eritme stratejileri.

toteutus palvelut

1. Yleiset ehdot

Çoğu zaman, temel olarak kokoukset järjestetään virtuaalisen kokousratkaisun kautta. Kaydedilmiş listeleme listesi, en üst düzeye çıkarılmış ve uygun fiyatlı kuulokkeilla.

Paketien laajuus perustuu parhaaseen kokemukseemme. Yleensä tämä on the vähimmäistoteutuksen laajuus. Tüm mutfak eşyalarının üzerine basmak, ve Asya'nın en sıcak su kaynaklarına sahip olmak için en iyi yol. Easy Redmine - bir ajans raporu almak için bir ajansla görüşün.

Jos ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, toteutus toimitetaan englanniksi; asya kilim ve kirjallen dokumentaatio toimitetaan englanniksi.

2.Yleiset määräykset

2.1. Uudet yazılım sürümü

En iyi güvenlik önlemlerini alın. Uudet versiot julkaistaan ​​seuraavissa jaksoissa:

 • Kullanışlı sürümler julkaistaan ​​joka kolmas kuukausi
 • Temmuz ayında yeni sürüme geçmeniz durumunda, testi geçersiz kılmanız yeterli
 • 14. Haftanın En İyisi

Temel güvenlik önlemleri, tüm Asya'daki en iyi teknolojiler ve strateji geliştirme stratejilerini geliştirmek için yeterli değildir. Helpottaa projektinhallintaa üzerinde Tavoitteenamme.

2.2. Yhteistyöprosessi

Araba kullanmaktan kaçının. Olemme yhteisessä processisissa uuden ohjelmiston käyttöönotossa yrityksessänne. Uskomme, että on hyödyllistä molemmille osapuolille, jos jaamme tärkeäää tietoa voimesti ve ajallaan.

Tapahtua sähköpostitse, verrkkokokouksissa, puhelimitse ve henkilökohtaisissa tapaamisissa'yı ziyaret edin. Toteutus process onnistuneen suorittamisen cannalta tarvita and molemminpuolista viestintää operatiivisella tasolla. Tästä syystä kummankin osapuolen tulisi reagoida nopeasti, kun heihin otetaan yhteyttä. Pystymme yleensä reagoimaan kahden työpäivän kuluessa.

Toteutuksen aikana konsultti tekee yhteistyötä muiden sisäisten orsastojemme kanssa. Toteutukseen liittymättömien ongelmien ratkaisut toimitetaan sinulle tukitiimimme totimesta. Asya'daki en iyi müşteri temsilcilerinden biri, bir konsultaatiota liittyvää liittyvää, en iyi müşteri hizmetleri sağlayıcısıdır. Jos et ole täysin tyytyväinen tukiosastojemme työhön toteutuksen aikana, ilmoita asiasta konsultillesi. Meille tärkeää üzerinde palaute.

2.3. Ennakkomaksulliset MANDAYS (MD) ve käytetyn ajans raporları

MANDAYSien'in en yüksek güvenlik önlemlerini almasına izin verin. Toteutus suoritetaan yleensä etäyhteydellä. Easy Softwaren toimistoissa'yı kullanmaktan vazgeçtiğinizde, tapaemisia'yı kontrol etmek kolaydır. Jos haluat järjestää tapaamisia omilla tiloillasi, matkakulut voidaan kattaa ennakkomaksullisessta budjetista (toteutuksen laajuus). Matkakustannukset voidaan laskuttaa erikseen. Asya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan mutfak danışmanlarına danışmak için koko matkaan kuluneen ajans. Ennakkomaksullisia konsultaatioita tulee käyttäää 6 kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta nimetyn konsultin kanssa.

Käytetyn ajans raporu, Asya'nın en büyük yleensä'sını rapor ediyor, budjetista'nın käytetty ve sitten kun tünnit ovat jäljellä. Konsültti antaa erillisen ehdotuksen siitä, miten jäljellä olevat tunnit tulisi käyttää.

Toteutus koostuuu toteutus, vaiheista. Kunkin vaiheen aikana käytetty aika vastaa MANDAYSien canackhomaksullista budjettia. Asiakkaalle 0,25 tunnin aikayksikkö.

 • Alustava analizi
 • Alustava verkkokokous
 • Sovelluksen määritys (työmäärä riippuu asetusten vaatimusten monimutkaisuudesta)
 • Eğitim
 • Lisävaatimukset määrityksessä
 • Tuki toteutuksen aikana and testaus toteutuksen aikana (sähköpostit, puhelut)

Ennakkomaksullisesta budjetista katetaan eritisesti seuraavat toiminnot:

 • Danışmanlık käyttämä aika toteutuksesi työstämiseen ve sovelluksesi määritykseen
 • Vaatimustesi analizleri
 • Vaatimustesi sisäiset danışmanlık
 • Tarvittavat danışmanlığı
 • Eri skenaarioiden laatiminen vaadimustesi toteuttamiseksi
 • Toteutusprotokollan laatiminen ve päivitykset
 • Toteutukseen liittyvät kokoukset ve puhelut
 • Eğitim
 • Sähköpostiviestintä danışmanlık kanssa
 • Kokousten järjestäminen, suunnittelu ve aikataulutus
 • Sisäisten osastojen koordinointi, jos heidän osallistumistaan ​​tarvitaan (tuki, palvelinteknikko)
 • Konsultin matkaan kulunut aika (ellei sitä laskuteta erikseen, katso ensimmäinen kappale)
 • Toteutushankkeen salonu
 • Raporlamanın en iyi yollarından biri olan raportoidaan virheeksi, mutta se osoittautuu lopulta oikeaksi, konsultin käyttämä aika tämän pyynnön käsittelyyn katetaan myös budjetista
 • Palvelinteknikoden työ palvelimellasi
 • Teknik Destek ile İlgili Ödemeler

Sisälly ennakkomaksulliseen budjettiin eikä niitä laskuteta asiakkaalta eivät toiminnot eivät:

 • tukitimin työ
 • Mahdollisten virheiden korjaaminen

2.4. Ön ödemeli-budjetin lisääminen

Ön ödemeli MANDAYS -budjettia on mahdollista lisätä vain vahvistuksesi jälkeen. Ön ödemeli-bütçe satın alma sistemi ile ilgili ödemeler:

 • Mandays'ın en çok kullandığı yöntemlerden biri de en iyi analizdir. Konsultti antaa sinulle päivitetyn arvion toteutettavista toimenpiteistä, jotka on tehtävä toteutuksen loppuun saattamiseksi. Çoğu zaman, en iyi tatiller, en çok satan evlerin (MANDAYS) en iyi şekilde kullanılmasıdır.
 • Çoğu zaman, bu tür bir güvenlik önlemi, temel kullanım alanı olarak kullanılır.
 • Standardisovelluksen käyttöliittymässä ei ole mahdollista toteuttaa toteuttaa vaatimuksiasi, joten tarvitaan räätälöityä kehitystä.
 • Palvelintukea ei otettu huomioon MANDAYS-toteutuksen arviossa, mutlaka kumaş üzerinde olmalıdır.
 • Lisäkoulutus muşamba üzerinde (jota ei otettu huomioon alkuperäisessä arviossa).
 • Toteutus prosessin aikana käy ilmi, että ön ödemeli MANDAYS -määrä ei riitä tyydyttämään kaikkia vaatimuksiasi.

Kokeile Easy Redmine -ohjelmaa 30 numara ücretsiz kokeilujaksolla

Güvenlik bilgileri, SSL-suojattu, güvenlik önlemleri, güvenlik önlemleri