Redmine Plugini oluşturucu

Redmine Plugin Generator üzerinde iseseisev eklentisi üldisele Redmine'ile, mida pakutakse tasuta. Kullanabileceğiniz eklentiler, gelişmiş ödemeler ve sezgisel kullanım için bazı eklentiler kullanın.

Hankige tasuta

Põhilised omadused:

  • Işık ve kiire Paigaldus
  • Kohe uus toötav pistikprogramm üldisele Redmine'ile
  • Määra pistikprogrammi üksed
  • Loo uus üksus olamasolevasse pistikprogrammi
  • Määra erinevad üksuse atıfbuudid
  • Lisa, bir plastik programla/üksusele ile ilgili olarak şunları söyledi:

Proovige Easy Redmine'i 30 günlük prooviperiyodi şakası

İşlevsel özellikler, SSL ayarları, değiştirilmiş özellikler ve coğrafi konumlar