en
Dil
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI çevirisi
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Kolay Yazılım Ticari Lisansı (ESCLv2.0)

 • Bu Lisans Sözleşmesi, Öğelerin aşağıda tanımlandığı şekilde kullanımını yönetir. Bu, Lisans Veren ile siz Müşteri arasında bağlayıcı bir anlaşmadır. Müşteri ve Sağlayıcı ayrıca "Taraflar" olarak anılacaktır. 
 • Bu Lisans Sözleşmesi "Easy Software Ticari Lisansı 2.0" veya "ESCLv2.0" olarak anılacaktır. Lisans Veren, zaman zaman bu Lisans Sözleşmesinin revize edilmiş sürümlerini yayınlayabilir. Lisansın her versiyonuna ayrı bir numara verilecektir.
 • Müşteri, Öğeleri indirerek, bunlara erişerek, değiştirerek veya başka şekilde kullanarak şunları kabul etmiş olur: hepsi Lisansın hüküm ve koşulları aşağıda tanımlandığı gibidir. Müşterinin bunları kabul etmemesi durumunda, Müşteri, Öğeleri indirmekten, erişmekten, değiştirmekten veya başka bir şekilde kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Tanımlanan Lisans doğası gereği ticari bir açık kaynak lisansıdır. Bu Lisans açık kaynak kullanımını destekleyip teşvik etse de, bu tür kullanıma yönelik belirli hüküm ve koşulları da içerir. Lisans, Müşteri için izin verilen kullanımları, kısıtlamaları ve yükümlülükleri detaylandırarak bu şartları ana hatlarıyla belirtir ve Müşterinin açık erişimi ile Lisans Verenin hakları arasında bir denge sağlar.
 • Bu, Müşterinin sorumluluk ve Lisans Veren, Müşterinin, bu Lisansın koşulları kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını anlamak için lisansı tam olarak incelemesini şiddetle tavsiye eder.

1. Lisans koşulları

Müşteri, Öğeleri yalnızca aşağıdaki hüküm ve koşullar kapsamında kullanabilir:

1.1 Telif Hakkı Bildirimi. Elementlere ilişkin tüm mülkiyet hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları, Lisans Verene ve/veya çalışmaları Elementlere dahil edilen ve/veya Elementlerle birlikte kullanılan üçüncü taraflara aittir. Bu nedenle Müşteri, Elementleri yalnızca sağlanan Lisans kapsamında ve yalnızca söz konusu üçüncü taraf lisansları kapsamında üçüncü taraf lisansları tarafından yönetilen Elementlerin kısmi parçalarıyla ilgili olarak kullanmakla yükümlüdür.

1.2 Lisans. Müşteri, bu Lisans Sözleşmesinin imzalanmasıyla, ana Yazılımda oluşturulan kullanıcı hesaplarının sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla kullanıcı için Elementler için münhasır olmayan bir lisans edinir. Müşteri, kaynak kodları da dahil olmak üzere Öğeleri değiştirme ve ayrıca Öğelerle yalnızca kendi dahili amaçları doğrultusunda ve Müşterinin organizasyonu dahilinde dahili ve ticari olmayan kullanım için çalışabilecek tüm üçüncü taraf çözümlerini kurma hakkına sahiptir. Ancak bu tür Değişiklikler her zaman, gereksiz bir gecikme olmaksızın Lisans Veren'e bildirimde bulunulacaktır. Lisans, Lisans Veren tarafından bu Lisansın süresi boyunca Unsurlara ilişkin gerçekleştirilecek tüm güncellemeler veya ayarlamalar için geçerlidir. Bu Lisanstaki hiçbir şey, Lisans Verenin Elementlerin (veya parçalarının) sağlanmasını ve daha da geliştirilmesini tamamen güncelleme, değiştirme veya başka şekilde ayarlama ve/veya durdurma hakkını kısıtlamaz.

1.3 İndirmek. Öğelerin Müşterinin sunucusunda sağlanması durumunda Müşteri, Öğelerin kaynak kodunu indirme hakkına sahiptir. Öğeler ve/veya Yazılım web arayüzü aracılığıyla sağlanıyorsa Müşterinin, Öğelerin kaynak kodunu alma, onu görüntüleme, değiştirme veya herhangi bir şekilde ona müdahale etme hakkı yoktur ve bu Lisans Sözleşmesindeki hiçbir şey, Müşteriye bu tür eylemlerde bulunma yetkisi verir.

1.4 Telif hakları. Bu Sözleşme kapsamında Lisansın verilmesine ilişkin telif hakları, Lisans Veren ile Müşteri arasında ayrı bir sözleşme kapsamında öngörülen Yazılım lisans ücretine dahildir.

1.5 Kapsam. Lisans, Yazılımın sağlanmasına ilişkin ayrı bir sözleşmede Taraflar arasında mutabakata varılan sınırlı bir süre için verilir; Yazılımın satın alındığı ve/veya Müşteriye başka bir şekilde lisanslandığı kullanıcı sayısıyla kişisel olarak sınırlıdır; Taraflar arasında Yazılımın sağlanmasına ilişkin ayrı bir sözleşmenin imzalandığı ortamların sayısıyla sınırlıdır; ancak Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti ve/veya Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine konulan alanlar, bölgeler ve/veya ülkeler haricinde bölgesel olarak sınırlı değildir. Şüpheye mahal vermemek için, kullanıcı ve ortam sınırı, Müşterinin yüksek kullanılabilirlik, performans dağıtımı, test ortamı elde etmek amacıyla Öğeleri birden fazla farklı sunucuya indirmesini ve kurmasını veya bu tür eylemler gerçekleştirilmediği sürece Yazılımı ayrı gündemlere bölmeyi yasaklamaz. Kabul edilen Lisansın kapsamını aşmak için kullanılır.

1.6 Başka Hak Yoktur. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Lisans Veren'e aittir.

2. Diğer kısıtlamalar

2.1 Devir veya Lisans Yoktur. Geçerli üçüncü taraf lisans sınırlamalarına bakılmaksızın, Müşteri, Sağlayıcının önceden yazılı izni olmadan Lisansı verme veya devretme veya Öğeleri herhangi bir üçüncü tarafa lisanslama veya alt lisanslama hakkına sahip olmayacaktır. Belirli üçüncü taraf lisans hükümlerine bakılmaksızın, Müşteri, Lisans Veren'in önceden yazılı izni olmaksızın, Öğeleri kiralama veya başka bir şekilde ücretsiz veya bedel karşılığında üçüncü tarafların kullanımına sunma hakkına sahip değildir.

2.2 Ticari olmayan kullanım. Müşteri, Lisans Verenin önceden yazılı izni olmadan bu Öğeleri ve/veya Değişiklikleri dağıtamaz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamaz veya bunları herhangi bir ticari pakete veya uzantıya dahil edemez ve Müşteri, Öğeleri herhangi bir üçüncü tarafa açıkça tanımlanmayan herhangi bir şekilde sağlama hakkına sahip değildir. bu Lisans Sözleşmesinde.

3. Diğer yükümlülükler

3. 1. Bildirimler. Müşteri, Öğeleri değiştirdiğinde aşağıdakileri kabul eder:

(i) bu tür ürünlerin herhangi birinin veya tamamının Modifikasyon olduğunu belirten bir bildirim ekleyin; Ve

(ii) Değişikliklerin herhangi birinin ve tümünün yalnızca bu Lisans Sözleşmesi kapsamında ve Değişiklikler bu Lisans kapsamındaki Öğeler olarak kabul edilecek ve Lisans Veren tarafından yaratılacakmış gibi geçerli tüm kısıtlamalarla birlikte yayınlanacağını belirten bir bildirim ekleyin.

4. Ortak hükümler

4.1 Sonlandırma. Lisans Veren, Elementlerin bu Lisans Sözleşmesini ihlal edecek şekilde Kullanımını kısıtlama hakkını saklı tutar; bunun üzerine Elementlere verilen tüm lisanslar otomatik olarak sona erecektir.

4.2 Sözleşme Cezası. Lisans Veren ayrıca, Lisansın herhangi bir ihlali durumunda, Lisans Verenin talebi üzerine ödenecek ve vadesi gelecek 250,000 Euro tutarında sözleşmeye bağlı ceza alma hakkına sahip olacaktır.

4.3 Değişiklikler. Lisans Veren ile Müşteri arasında yazılı olarak açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri tarafından oluşturulan herhangi bir Değişiklik, bu Lisansın hüküm ve koşulları ile Lisans Veren ile Müşteri arasındaki ayrı sözleşme kapsamındaki kısıtlamalara tabi olacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, buradaki hiçbir şey, Müşterinin Lisans Veren ile Unsurlar veya Değişiklikler ile ilgili olarak yapmış olabileceği herhangi bir ayrı sözleşmenin şartlarını geçersiz kılmayacak veya değiştirmeyecektir.

4.4 Ticari markalar ve ilgili varlıklar. Bu Lisans Sözleşmesindeki hiçbir şey Müşteriye aşağıdakileri yapma izni vermez:

(i) Lisans Verenlerin ticari markalarını, ticari adlarını veya logolarını kullanmak,

(ii) aksi takdirde Lisans Verenin onayını önermek veya

(iii) Taraflar arasındaki ilişkiyi yanlış tanıtmak. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Lisans Veren'e aittir.

4.5 Garantinin Reddi. Aksi burada veya Lisans Veren ile Müşteri arasındaki ayrı bir anlaşmada açıkça belirtilmediği sürece ve yasaların izin verdiği azami ölçüde, Lisans Veren Unsurları OLDUĞU GİBİ sağlar ve Lisans Veren, açık veya zımni her türlü garanti veya garantiyi, ister açık ister zımni olsun, reddeder. herhangi bir yasa kapsamında veya ticaretteki herhangi bir kullanımdan kaynaklanan veya ticarete elverişlilik, ihlal etmeme, sessiz kullanım, belirli bir amaca uygunluk veya başka türlü zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka türlü. Müşteri, Öğelerin ve Değişikliklerin kendi amaçlarına uygunluğunu belirlemekten yalnızca sorumludur (Öğelerin ve Değişikliklerin Kullanımı dahil) ve bu Lisans Sözleşmesi kapsamındaki izinlerin kullanılmasıyla ilişkili tüm riskleri üstlenir.

4.6 Sorumluluğun Sınırlandırılması. Geçerli yasaların gerektirmediği (kasıtlı ve ağır ihmalkar eylemler gibi) veya yazılı olarak kabul edilmediği sürece, haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme veya başka bir şekilde hiçbir durumda ve hiçbir hukuk teorisi kapsamında, Lisans Veren Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır. Bu Lisans Sözleşmesinin bir sonucu olarak veya Öğelerin Kullanımı veya Kullanılamaması nedeniyle ortaya çıkan her türlü doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere zararlar için (iyi niyet kaybı, İşin durması, bilgisayar arızası veya arızası, model arızası veya arızası veya diğer tüm ticari zararlar veya kayıplar), söz konusu Lisans Verene bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile.

4.7 Garanti veya Ek Sorumluluğun Kabul Edilmesi. Müşteri, Öğeleri veya Öğelerdeki Değişiklikleri paylaşırken, Lisans Veren adına değil, yalnızca kendi adına, bu Lisansın sınırları dahilinde ve kendi sorumluluğunda hareket edebilir. Müşteri, Müşterinin bu tür herhangi bir ek garantiyi kabul etmesi nedeniyle Lisans Verenin (ve onun haleflerinin veya vekillerinin) maruz kaldığı her türlü sorumluluk veya iddia edilen iddialar nedeniyle Lisans Veren'i (ve haleflerini veya devralanlarını) tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul eder. veya sorumluluk.

4.8 Bölünebilirlik. Bu Lisans Sözleşmesi, Müşteri ile Lisans Veren arasında sözleşmeye dayalı bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geri kalan hükümler bundan etkilenmeyecek ve söz konusu hüküm burada belirtilmemiş gibi geçerli kalacaktır.

4.9 Bağlama Sürümü. Bu Lisans Sözleşmesinin resmi versiyonu İngilizce olarak hazırlanmıştır ve tek bağlayıcı versiyon olarak kabul edilecektir. Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir tercüme edilmiş versiyonu yalnızca Müşteriye kolaylık sağlamak amacıyla makine çevirisi yoluyla sağlanmıştır ve yasal bir ağırlık taşımamaktadır. İngilizce versiyon ile tercüme edilmiş versiyon arasında herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda, her konuda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

5. Tanımlar

 • “Elemanlar”, Easy Redmine ve/veya Easy Project çözümü, özel Easy AI çözümü ile birlikte kullanılan tüm görselleri, basamaklı stil sayfalarını ve JavaScript'in yanı sıra GNU/GPL2 lisanslı olarak oluşturulmamış veya türetilmemiş tüm yazılımları ifade eder. yazılım (Redmine dahil), diğer telif hakkı, ticari veya başka şekilde uyumsuz lisanslar veya Yazılımın ayrılmaz ve/veya ayrılmaz bir parçası olarak oluşturulmamış ve kullanılmamıştır. Şüpheye mahal vermemek adına, Öğeler GNU/GPL yazılımıyla birlikte derlenmez ve GPL kodundan bağımsız olarak gönderilmez; Öğeler salt toplu doktrine tamamen uygundur ve bu nedenle, GNU/GPL yazılımıyla birleşik bir çalışma olarak değerlendirilmemelidir. GNU/GPL yazılımı.
 • "Lisans Sözleşmesi" bu lisans sözleşmesini ifade eder.
 • "Değişiklikler", Elementlerin türetilmiş çalışmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Elementlerde yapılan tüm değişiklikleri ifade eder. "Değiştirmek", Unsurların herhangi bir değiştirilmesini, uyarlanmasını, iyileştirilmesini, geliştirilmesini veya türetilmiş çalışmasını içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde geniş bir şekilde yorumlanacaktır. Buna kaynak kodundaki değişiklikler, diğer yazılım veya sistemlerle entegrasyon ve Elementler'de yapılan diğer her türlü özelleştirme veya değişiklik dahildir.
 • “Yazılım”, Lisans Verenin Müşteriye ayrı bir sözleşme kapsamında ve Easy Redmine ve Easy Project dahil olmak üzere genellikle GPLv2 lisansı kapsamında sunduğu yazılım ürünlerini ifade eder. Daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili Yazılımdaki lisans bildirimlerine bakın.
 • "Kullanım", Müşterinin veya temsilcilerinin, herhangi bir çıktı oluşturma, ince ayar yapma, güncelleme, çalıştırma, eğitme, değerlendirme, parametrelendirme ve/veya Öğeleri başka bir şekilde Değiştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Öğelerle yaptığı her şeyi ifade eder.

Önceki versiyon:

Kolay Yazılım Ticari Lisansı

30 günlük ücretsiz deneme sürümünde Easy Redmine'i deneyin

Coğrafi konumunuzda tam özellikler, SSL korumalı, günlük yedeklemeler